چند دهه تحقیقات دانشمندان در زمینه تاثیر تلفن همراه بر سلامتی انسان مخصوصاً سرطان، برای همه کاربران موبایل خیلی مهم و جواب قطعی برای آن مورد نیاز است.

در تازه‌ترین آزمایشات بالینی بر روی حیوانات و قرار دادن موش در موقعیتی با سطح بالای تشعشع امواج تلفن همراه، نتایجی مشخص و البته قابل اتکا تا این زمان برای ما فراهم آورده است. تا این زمان به این دلیل که ممکن است در آینده، دستگاه یا روش جدید آزمایشی نتایج دقیق‌تری را در این مورد برملا کند که با نتایج قبلی همخوانی داشته باشد یا نداشته باشد.

در نمونه‌ای از این آزمایشات از تعدای موش فقط یک موش دچار تومور شد که در هیچ کدام از موش‌ها در سایر آزمایشات نیز این مورد پیدا نشد، بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت تومور مورد نظر مربوط به این تشعشعات بوده است.

صفحه حمایت مالی.
روند جدید سهیم شدن در فرهنگ‌سازی کمک به سایت‌های مستقل.
حمایت از یک سایت مستقل حمایت از انتشار آزاد اطلاعات است.
مبلغ ۲۵۰۰ تومانمیزان امواج موبایل در شرایط ازمایشگاهی بیش از استاندار موجود برای انسان بوده و در طول ۲ سال هر روز بیش از ۹ ساعت در براتر تابش امواج قرار گرفته‌اند.

این مطالعه نشان داده است که شواهد کافی برای ارتباط مستقیم میزان تومورها یا سرطان با اشعه موبایل یافت نشده است ولی نمی‌توان به صورت قاطع هرگونه مورد نامطلوب را نیز رد نماید.

آیا تلفن همراه موجب سرطان می‌شود؟

این مطالعه به لحاظ ایمنی عمومی یک پاسخ شفاف ارائه نمی‌دهد ولی چند متخصص می‌گویند استفاده از گوشی ایمن است.

دکتر Otis Brawley مدیر ارشد انجمن سرطان آمریکا در گفتگو با Associated Press گفته است نظرش را در مورد استفاده از تلفن همراه با توجه به این آزمایش تغییر نخواهد داد و معتقد است برای سلامتی استفاده از تلفن همراه موردی ندارد.

برویلی گفت:

هرچند ممکن است این گزارش مردم را نگران کند ولی شواهد مربوط به ارتباط بین تلفن همراه و سرطان بسیار ضعیف است و تاکنون شواهد بالقوه خطرناک در مورد ارتباط با سرطان و موبایل در افراد نیافته‌ایم.


نظریه اخبار فناوری استادیت در این مورد:
در کل نتایج نمی‌تواند نشان دهد بین استفاده از گوشی تلفن همراه و سرطان ارتباط معنی‌داری وجود دارد و میزان ارتباط آن مثل سایر چیزهای اطراف انسان است، پس می‌توان بدون پیشامدی در مورد سلامتی از تلفن همراه استفاده کرد.

محل تبلیغات شما