بعد از مرگ ۳۲ ملوان و خدمه نفکش سانچی اکنون براوردهای زیست محیطی نشان می‌دهد لکه نفتی که حاصل از نشت موارد نفتی این نفکش است ۳ ماه زمان خواهد برد تا به اولین خشکی برسد.

کشتی نفکش سانچی بعد از برخورد با یک شناور باری در جوار دریای شرقی چین و دریای زرد دیروز به صورت کامل غرق شد تا امید باگشت حتی یک ملوان دیگر نیز کاملا از بین برود.

مرکز بین‌المللی اقیانوس شناسی نقشه زیر را که نشان از نوع آلودگی و مقدار آن بر خشکی‌های اطراف است را تولید کرده است. بیشترین آلودگی نفتی را سواحل کره شاهد خواهند بود. البته عوامل زیادی بر گسترش آلودگی نفتی تاثیر خواهد گذاشت که عملکرد مدل را نیز تحت تاثیر خواهد گذاشت.

صفحه حمایت مالی.
روند جدید سهیم شدن در توسعه و فرهنگ‌سازی. حمایت از یک سایت مستقل حمایت از انتشار آزاد اطلاعات

مبلغ ۲۰۰۰ تومانآلودگی نفتی سانچی سه ماه زمان می‌برد تا به خشکی برسد

عمر این آلودگی در دریا در برخی نقاط تا صد روز نیز خواهد بود و اثر آلودگی باقی خواهد ماند. بیشترین تاثیر را مناطقی از سواحل کره دربرخواهد گرفت. مقداری از هزینه این آلودگی نیز متوجه کشورهای دخیل در این ماجرا خواهد بود.


آلودگی نفتی سانچی سه ماه زمان می‌برد تا به خشکی برسد

ارائه شده توسط مرکز بین‌المللی اقیانوس شناسی، ساوتهمپتون

محل تبلیغات شما