اولین جت فراصوت تجاری با مشارکت لاکهید مارتین و ایرون

دو شرکت فعال در زمینه تحقیق و تولید هواپیما، لاکهید مارتین و ایرون “Lockheed Martin and Aerion” در حال کار بر روی یک پروژه پرواز جت فراصوت تجاری هستند که می‌تواند برای نخستین‌بار، پرواز اینگونه جت‌ها را تجاری کند. در حال حاضر جت‌های فرصوت کاربرد نظامی دارند و هواپیمایی چون کنکورد و توپولف ۱۴۴ نیز بازنشسته شدند.

هواپیماهای ما‌فوق‌صوت یا فراصوت بدلیل هزینه و سایر موارد بازنشسته شدند ولی در عصر حاضر رقابت برای پیشتازی در این صنعت موجب شده است دو غول صنعت هوافصا با رجوع به این داستان همیشه جذاب، دوباره پرونده جت‌های فراصوت تجاری را باز کنند.

ایرون “Aerion” در حال حاضر بر روی هواپیمای تجاری سوپرسونیک AS2 کار می‌کند و با ایرباس در زمینه پژوهش‌های آیرودینامیکی همکاری دارد، در حال حاضر نیز پروژه مشترکی را با لاکهید مارتین اغاز کرده است که طرح توسعه یک موتور جت پرقدرت را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

صفحه حمایت مالی.
روند جدید سهیم شدن در توسعه و فرهنگ‌سازی. حمایت از یک سایت مستقل حمایت از انتشار آزاد اطلاعات

مبلغ ۲۰۰۰ تومان 

تحول بزرگ در ابن پروژه استفاده بیشتر از خاصیت آیرودینامیک برای ساخت هواپیماهایی با مقاومت کمتر در برابر هوا و همزمان کار بر روی موتورهایی با قدرت و مصرف کمتر سوخت متمرکز است.

طراحی خاص این نوع جت با استفاده از سه موتور برای پیشرانه آن که دو موتور زیر بال و یکی در دم هواپیما قرار دارد. ایرون فروش این هواپیما را برای سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده است.

به جز این شرکت، شرکت Spike Aerospace نیز در کار بر روی اینگونه جت‌های فراصوت است که می‌توان گفت رقابت را برای تولید بهتر ایجاد کرده است.

Source: Lockheed Martin

محل تبلیغات شما