اطلاعات جدید آماری، میزان ارتباط سیگار و بیماری‌های مرتبط آن را به خوبی نشان می‌دهد. باید گفت کشیدن هر نخ اضافی سیگار یعنی آسیب مولکولی بیشتر به بدن.

اینجا پای اعداد در میان است. ما هم اکنون می‌دانیم دقیقاً چند جهش دی‌ان‌ای مرتبط با سرطان در اندام افراد سیگاری در طول زمان رخ می‌دهد.

به‌طور متوسط یک جهش دی‌ان‌ای در هر سلول ریه برابر با کشیدن ۵۰ نخ سیگار است. با تجزیه و تحلیل آماری جدید که دانشمندان بدست آورده‌اند افرادی که هر روز یک بسته سیگار ۲۰ نخی را می‌کشند در طول سال، ۱۵۰ جهش در هر سلول ریه، ۹۷ مورد در هر سلول حنجره، ۳۹ مورد سلول‌های حلق و ۱۸ مورد در سلول‌های مثانه ایجاد می‌کنند. این آمار برای کبد نیز ۶ مورد ثبت شده است.

صفحه حمایت مالی.
روند جدید سهیم شدن در توسعه و فرهنگ‌سازی. حمایت از یک سایت مستقل حمایت از انتشار آزاد اطلاعات

مبلغ ۲۰۰۰ تومانارتباط سیگار و جهش دی‌ان‌ای DNA

مطالعات گذشته نشان می‌داد سیگار با ۱۷ مورد سرطان مرتبط است، اما اینبار دانشمندان توانسته‌اند کمیت این آسیب‌رسانی را بر هر سلول مشخص کنند.

هر 50 نخ سیگار مساوی با یک جهش دی‌ان‌ای در ریه

آقای Ludmil Alexandrov و همکارانش در آزمایشگاه ملی لوس آلاموس در نیومکزیکو با آزمایش بر ۲۵۰۰ نفر سیگاری و ۱۰۰۰ نفر غیرسیگاری این اطلاعات را بدست آورند.

هنوز پتانسیل هر سلول دچار جهش دی‌ان‌ای شده توسط سیگار برای تبدیل شدن آن به تومور بدخیم مشخص نشده است. بر اساس همان آزمایشان میزان این ارتباط به شانس بستگی دارد و هر چه میزان سیگار کشیدن بیشتر شود شانس یا بهتر است بگوییم بدشانسی سرطانی شدن سلول نیز بیشتر خواهد شد.

ترک سیگار نمی‌تواند باعث ترمیم آسسیب‌های وارده به سلول‌ها شود ولی ترک سیگار جلوگیری از ضرر بیشتر سلولی می‌کند و  آسیب‌های جدید کمتری به سلول‌ها خواهد رسید.

 

Journal reference: Science, DOI: 10.1126/science.aag0299

محل تبلیغات شما