شواهدی وجود ندارد که نشان دهد بین توده عضلانی بدن‌سازان و قدرت آنها رابطه‌ی پایداری وجود داشته باشد. این جمله به این معنی است که بدن‌سازان لزوماً قوی‌ترین ورزشکاران نیستند.

افزایش حجم و توده عضلات با ورزش با توجه به یافته‌های جدید به‌طور مستقیم و معنی‌داری موجب افزایش قدرت عضلات نمی‌شود. این را نیز در ابتدا عنوان کرده باشیم ممکن است این اتفاق نیز بیفتد ولی دلیل آن به جز افزایش حجم عضلانی موارد دیگر نیز است.

محققان به شواهدی دست یافته‌اند که اندازه و قدرت عضلات در حقیقت دو پدیده جدا از هم هستند. با این یافته خیلی از برنامه‌های ورزشی ورزشکاران به چالش کشیده شده و زیر سئوال خواهد رفت و ممکن است دلیلی برای ناکامی ورزشکاران پر عضله نیز یافت شده باشد.

صفحه حمایت مالی.
روند جدید سهیم شدن در توسعه و فرهنگ‌سازی. حمایت از یک سایت مستقل حمایت از انتشار آزاد اطلاعات

مبلغ ۲۰۰۰ تومانبدن‌سازان لزوماً قوی‌ترین ورزشکاران نیستند

بدن‌سازان لزوماً قوی‌ترین ورزشکاران نیستند

محققان اشاره کرده‌اند که یک ارتباط ضعیف بین تغییر در حجم عضلانی و تغییر در قدرت عضلانی زیر فشار تمرین وجود دارد. نتایج بدست آمده از این تحقیقات نتوانست بین حجم عضلات و قدرت عضلات بر مبنای تمرین، رابطه‌ای مستحکم نشان دهد.

بدنسازی بدن سازی

سازگاری عصبی نقش بارزی در افزایش حجم عضلانی دارد و به همین دلیل همه رابطه‌های احتمالی را تحت شعاع قرار داده است. این مقاله توسط دکتر Jeremy Loenneke نویسنده ارشد مقاله عضله و عصب تهیه شده است. وی گفت:

نوشته‌های ما، پیامدهایی پنهانی را نمایان کرد که نظر ما را در مورد تمرینات ورزشی تغییر داده است.

برای مطالعه کاملتر این تحقیق می‌توانید به لینک منابع زیر مراجعه کنید. یادآوری می‌کنیم منابع به زبان اصلی “انگلیسی” نگاشته شده است.

Story Source:

Materials provided by Wiley. Note: Content may be edited for style and length.

Journal Reference:

Samuel L. Buckner MS, Scott J. Dankel MS, Kevin T. Mattocks MS, Matthew B. Jessee MS, J. Grant Mouser MS, Brittany R. Counts MS and Jeremy P. Loenneke PhD. The problem Of muscle hypertrophy. Muscle & Nerve, November 2016 DOI: 10.1002/mus.25420

 

محل تبلیغات شما