خودروساز آلمانی مرسدس با رونمایی از مرسدس بنز کلاس A عصر جدید فناوی خودروها را به نمایش گذاشته است.

فناوری مذکور از هوش مصنوعی برای اجرای دستورات با توجه به صدای راننده اقدام خواهد کرد. وجود دیک مانیتور بزرگ و یکپارچه همه چیز را به صورت دیجیتال نمایش خواهد داد. از پیام‌ها و حتی کیلومتر و سایر موارد.

مرسدس نگفته است این فناوری با چه زیانهای آشنا است و در صورت نیاز خصوصی‌سازی می‌شود یا خیر و البته درجه امنیت آن ، در حملات سایبری با توجه به استفاده از سیستم ذخیره اطلاعات ابری اطلاعاتی در دسترس نیست.

صفحه حمایت مالی.
روند جدید سهیم شدن در فرهنگ‌سازی کمک به سایت‌های مستقل.
حمایت از یک سایت مستقل حمایت از انتشار آزاد اطلاعات است.
ما بهره‌ای از کمک‌های دولتی نداریم. تنها یاران ما شمائید.

مبلغ ۲۵۰۰ تومانعصر جدید فناوری خودرو با مرسدس بنز کلاس A عصر جدید فناوری خودرو با مرسدس بنز کلاس A

در اجرای دستورات مثال اگر شما بگویید درجه حرارت را روی ۲۱ درجه تنظیم کن، هوای ماشین تنظیم خواهد شد یا حتی بگویید کمی گرممه! کولر روشن خواهد شد. از دیگر اجری دستورات صوتی می‌توان به تنظیمات مبدا و مقصد و انتحاب مسیر اشاره کرد و همچنین پاسخ به پیام های گوشی و سایر موارد.

از موارد دیگر قابل ذکر در مورد هوش مصنوعی بکاررفته در مرسدس بنز کلاس A، اجرای برنامه‌ها با توجه به عادت‌های هفتگی راننده است. مثل این که اگر راننده راس ساعت ۸ اخبار صبحگاهی را گوش می‌دهد به صورت خودکار رادیو روی موج مورد نظر و صدای دلخواه وی تنظیم می‌شود.

محل تبلیغات شما