استادیت چیست؟

استادیت یک سایت در زمینه فناوری اطلاعات، تکنولوژی روز، تازه های خودرو، معرفی سخت افزار و نرم افزارهای جدید و هر نوع ابداع جدیدی را شامل می شود.

اولین نوشته استادیت در هفتم آبان ماه ۹۲ صورت گرفت.

صفحه حمایت مالی. بازدیدکنندگان تنها سرمایه‌های سایت هستند.
حمایت مالی را در صورت امکان دریغ نکنید.فقط هزار تومان.هدف این سایت بالابردن سطح آگاهی و دانش فارسی زبانان دنیا است.