استادیت
استادیت
logo

فناوری،خودرو و طبیعت,

آخرین

مطالب

محل تبلیغات شما
هواوی اسند GX1 یک ۸۰ درصد نمایشگر به تمام معنا

هواوی اسند GX1 یک ۸۰ درصد نمایشگر به تمام معنا

رسماً یا غیررسمی فقط این را می‌توانم به شما بگویم که شرکت‌های نوظهور چینی مثل شبح هستند. هرازگاهی از یکجایی سر درمی‌آوردند. گفته‌شده هواوی که…