پارک پل و پارک دوبل یکی از دو مهارت مهم در رانندگی در خیابان‌های شهری است که اگر راننده یک سواری در این زمینه ناشی باشد چه بسا برای جاپارک باید کیلومترها راه برود. در این ویدئو مهارت یک راننده تریلی در پارک در حالت دنده عقب را با هم مشاهده می‌کنیم.

در ابتدا Gif این حرکت را که نیمه‌کاره است را مشاهده کنید و سپس در انتها ویدئوی اصلی

مهارت در پارک دنده عقب یک راننده تریلی [ویدئو]

ویدئوی انتهای این مطلب توسط یک پهباد تهیه شده است.

مهارت در پارک

Source: gizmodo

محل تبلیغات شما