گوگل در زمان تایپ برای جستجو به کاربران پیشنهاداتی را برای جستجو با توجه به الگوریتم هوشمند موتور جستجوگر گوگل ارائه می‌دهد. این الگوریتم بر اساس فرمول خاصی تهیه تنظیم و به کاربر پیشنهاد داده خواهد شد.

اصلی‌ترین شاخص برای جستجو، زبان، موقعیت مکانی، تعداد بیشتر کلمات جستجو شده توسط کاربران مشابه و پیشینه جستجوی شخصی کاربر در صورتی که کاربر با اکانت جی‌میل وارد اکانتش شده باشد و اجازه دسترسی گوگل به محتویلات نوشتاری‌اش را داده باشد.

در تازه‌ترین مقاله در این زمینه گوگل در مورد کلمات پیشنهادی جستجو دچار تبعیض شده است. این تبعیض در حیطه زبان انگلیسی و جستجوی کلمات مذهبی و زنان وجود دارد.

اگر شما به‌طور مثال “Are Jews… و Are women…” را جستجو کنید  که در مورد یهودیان و زنان می‌باشد، کلماتی که بار منفی در آن باشد در ادامه پیشنهادات دیده نمی‌شود. پیش از این کلمله “bad”  در ادامه آن دو پرسش بالا به عنوان گزینه های پیشنهادی توسط گوگل ارائه می‌شد ولی اکنون وجود ندارد.

تبعیض گوگل

تبعیض گوگل

در حالی که اگر شما این سئوال را در مورد “muslims” به معنی مسلمانان داشته باشید یکی از کلمات پیشنهادی کلمه “bad” که به معنی بد بودن، می‌باشد، ارائه خواهد شد.

ظاهرا گوگل به تلگراف و گاردین گفته است قصد دارد کلمات پیشنهادی را از قسمت جستجوگر در زمان فراخوان تکمیل خودکار کلمات حذف کند.

در مورد جستجوی کلمات پیشنهادی زبان فارسی برخی مواقع پیشنهادات سخیفی ردیف خواهد شد که امکان ارائه آن در این مقاله نیست. ولی با اطمینان خواهیم گفت در صورت عدم تبعیض و دستکاری گوگل، پیشنهادات ارائه شده نتیجه کثرت جستجو توسط کاربرا فارسی زبان است.

گوگل معمولاً به سئوالاتی چالشی شبیه به مواردی که در این نوشته بیان شده است، پاسخ نمی‌دهد.

محل تبلیغات شما