در این نوع آموزش ربات‌های گوگل، آموزش را از طریق ربات‌های دیگر فرا می‌گیرند و نیاز به فراگیری حرکت، رفتار و یا عملی توسط انسان دیگر ندارند.

ربات‌های گوگل با آموزش به هم می‌آموزند [ویدئو]

به گزارش پایگاه فناوری استادیت مغز انسان دارای میلیاردها سلول عصبی است که با هم ارتباط دارند و در طول زمان این ارتباط موجب رفتاری که توام با پاداش و تنبیه است و به مرور زمان این مسیرهای رفتاری را یاد گرفته و بخاطر می‌سپارد و در صورت نیاز تکرار می‌کند و یا آن را برای همیشه ترک می‌کند.

حرکت ربات‌ها در ابتدا تصادفی و توام با اشتباه است که به مرور هدفمندتر شده و با ارائه دستورالعمل و رفع خطاها کار خود را سریعتر و با اشتباه کمتری انجام می‌دهند. در این آموزش که ربات‌های گوگل بکار می‌گیرند ربات آخرین دستاورد و آموزش‌های خود را برای سیستم و یا ربات دیگر ارسال می‌کند و ربات مقصد با دانلود فایل مورد نظر دقیقاً آن چیزی را که ربات قبلی فرا گرفته است بدون کم و کاست یا می‌گیرد.

این فراگیری و یا آموزش ربات از ربات در حال تکمیل و رو به رشد است. تمام اطلاعات ربات‌ها در یک سرور مرکزی به عنوان منبع اصلی یادگیری نگهداری می‌شود. در ابتدایی‌ترین آموزش باز کردن در اتاق مورد آزمایش قرار گرفته است و شبیه سازی حرکت برای سایر ربات‌ها از این طریق صورت رفت. ربات‌ها در ابتدا کورکورانه حرکت کردند ولی در نهایت ضمن یادگیری آموزش خوئد را به ربات‌های دیگر نیز انتقال داده‌اند. انجام حرکت موجب ایجاد یک مدل رفتاری می‌شود که در مرکز داده‌های ربات ضبط شده و در صورت موفقیت با سایر ربات‌ها اشتراک‌گزای می‌شود.

در ویدئوی زیر تلاش و کوشش اولیه در ۲۰ دقیقه اول و در نهایت تا دو ساعت تلاش ربات برای باز کردن در از طریق دستگیره در را نشان می‌دهد.

در ویدئوی دو چگونگی انتقال همان آموزش را از رباتی به یک رباط دیگر نشان می‌دهد که فقط ۲۰ دقیقه تلاش کافی است.

 

ویدئوی زیر نشان می‌دهد در صورت آموزش این حرکت توسط یک انسان به یک ربات آموزش‌های بعدی با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد.

Source: Google Research

محل تبلیغات شما