رنج‌روور ولار “Range Rover Vilar” در تست تصادف کمیته ایمنی اروپا (NCAP) موفق به دریافت ۵ ستاره ایمنی و سلامت شد.

در حقیقت دریافت ۵ ستاره ایمنی در کمیته ایمنی اروپا که با نام اختصار NCAP شناخته می‌شود نه تنها برای رنج‌روور ولار بلکه جامعه خودروسازی جهان یک رویداد بزرگ محسوب می‌شود.

رنج‌روور ولار به انواع گوناگونی نوشته و خوانده می‌شود که ترجمه دقیق این خودرو همین چیزی است که ما نوشته‌ایم. رنج‌روور ولار. که گاهی آن را رنجرور یا رنجروور ویلار نیز می‌نویسند.

رنج‌روور ولار در تست تصادف ۵ ستاره ایمنی دریافت کرد

رنج‌روور ولار در تست تصادف 5 ستاره ایمنی دریافت کرد [ویدئو]

در تست ایمنی و سلامت که در موسسه یا کمیته ایمنی اروپا NCAP اجام شد. این خودرو با ایمنی ۹۳% برای سرنشینان بزرگسال، ۸۵% برای سرنشینان خردسال، ۷۴% عابر پیاده و برای سیستم‌های ایمنی خودکار و غیر خودکار ۷۲% توانست یک خودرو ایمن معرفی شود.

رنج‌روور ولار در تست تصادف 5 ستاره ایمنی دریافت کرد [ویدئو]

این اتومبیل دارای سیستم‌های ایمنی خودکاری از جمله کیسه‌های هوای سرتاسری، سیستم ترمز اضطراری، کنترل کروز تطبیقی، سیستم حفظ مسیر، سیستم مشاهده نقطه کور است.

رنج‌روور ولار در تست تصادف ۵ ستاره ایمنی دریافت کرد [ویدئو]

محل تبلیغات شما