استادیت
استادیت
logo

فناوری،خودرو و طبیعت,

سازه

مطالب

محل تبلیغات شما
فروش این سایت

فروش این سایت

این سایت فناوری برای فروش گذاشته شده است.

تنظیم میزان ورود نور از پنجره با یک اپلیکیشن [ویدئو]

تنظیم میزان ورود نور از پنجره با یک اپلیکیشن [ویدئو]

یک شرکت کالیفرنیایی با تولید شیشه های هوشمند که قابل نصب بر روی پنجره های معمولی هستند امکان کنترل نور خورشید را بوسیله یک اپلیکیشن…

خانه شما روی مریخ به این شکل خواهد بود

خانه شما روی مریخ به این شکل خواهد بود

آزمایشگاه پیشرانش جت[۱] ناسا موسوم به JPL و شرکتمِیکِربوت[۲]، برندگان مسابقه طراحی و پرینت سه بعدی محل سکونت انسان درسیاره سرخ، موسوم به “پایگاه مریخ[۳]”…