استادیت چیست؟

استادیت یک سایت در زمینه فناوری اطلاعات، تکنولوژی روز، تازه های خودرو، معرفی سخت افزار و نرم افزارهای جدید و هر نوع ابداع جدیدی را شامل می شود.

اولین نوشته استادیت در هفتم آبان ماه ۹۲ صورت گرفت.

هدف این سایت بالابردن سطح آگاهی و دانش فارسی زبانان دنیا است.